Reklamácia tonerov TOREX®

Pri cenovo zvýhodnených toneroch TOREX® sa vám snažíme celý proces reklamácie zjednodušiť. Akonáhle nás kontaktujete a popíšete závadu reklamovaného tovaru, postaráme sa o bezplatný zvoz reklamovaného tovaru a zaistíme odoslanie nového kusu.

Postup pri reklamácii:

 • Najprv nás kontaktujte (telefonicky +421 947 938 980, e-mailem alebo na našom on-line chate) a my sa postaráme o bezplatný zvoz reklamovaného tovaru,
 • pre úspešný priebeh reklamácie doložte reklamovanú závadu a spolu s reklamovaným produktom alebo formou prílohy k e-mailu zašlite:
  - 13místný identifikační kód reklamovaného produktu,


  - kontrolný výtlačok, na ktorom sú viditeľné vady, šmuhy a pod.,
  - stavový výtlačok z tlačiarne (tzv. MML status) obsahujúci informáciu o počte vytlačených strán a o stave spotrebovaného materiálu,
  - v prípade, že po vložení tonera tlačiareň netlačí, zašlite emailom foto chybové hlášky z displeja tlačiarne,
  - ak ste dostali produkt viditeľne poškodený nevhodnou manipuláciou dopravcu, do tlačiarne ho nevkladajte a zašlite fotku dokumentujúcu poškodenie
 • reklamovaný tovar vrátane dokladov špecifikujúcich závadu starostlivo zabaľte (u viacerých kusov využite jednu škatuľu alebo obal) a pre bezpečnú prepravu použite vypchanie priestoru krabice papierom, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu ,
 • na zabezpečenie bezproblémovej tlače Vám na základe Vašich podkladov pripravíme obratom na odoslanie nový produkt za pôvodnú cenu reklamovaného produktu, následne Vám bude podľa výsledku reklamácie v zákonnej lehote dobropisovaná celá alebo pomerná časť ceny produktu,
 • v prípade, že ste sa rozhodli vyskúšať náplne TOREX® prvýkrát, môžete využiť úplne bezplatnú výmenu reklamovaného produktu za nový ,
 • najbližší pracovný deň odovzdáte reklamovaný tovar vodičovi dopravnej spoločnosti, ktorý Vám zároveň odovzdá nový tovar.*

*Prevzatie balíčka s reklamovaným tovarom a dodanie nového tovaru môže byť v rámci harmonogramu dopravcu zaistené naraz alebo v dvoch etapách (dva rôzne vozidlá).

Reklamácia originálnych tonerov a atramentov

Aj v prípade reklamácie originálnych tonerov alebo atramentov je nutné reklamovaný tovar starostlivo zabaliť a použiť papierové vypchávky, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a zvýšeniu rizika neuznania reklamácie na strane výrobcu. Navyše je nutné dodať nevyhnutné podklady špecifikujúce a dokladujúce reklamovanú závadu a sú vyžadované výrobcami originálnych produktov na uznanie reklamácie.

Postup pri reklamácii:

 • reklamovaný tovar starostlivo zabaľte (u viacerých kusov využite jednu škatuľu alebo obal) a použite vypchatie na vyplnenie krabice, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu ,
 • do balíčka s reklamovaným tovarom priložte vyplnený reklamačný formulár s požadovanými náležitosťami na začatie reklamačného konania, najmä vyplňte:
  - číslo faktúry či objednávky
  - typ tlačiarne
  - sériové číslo tlačiarne
  - popis závady (dôvod reklamácie)
 • priložte podklady, z ktorých je zrejmá reklamovaná závada:
  - stavový výtlačok z tlačiarne (tzv. MML status) obsahujúci informáciu o počte vytlačených strán a o stave spotrebovaného materiálu,
  - výtlačok, na ktorom sú viditeľné závady (šmuhy, neúplná tlač a pod.)
  - v prípade, že po vložení tonera tlačiareň netlačí, zašlite emailom foto chybové hlášky z displeja tlačiarne,
 • kompletnú zásielku s reklamovaným tovarom, vrátane potrebných podkladov preukazujúcich závadu zabaľte a na obale uveďte údaje odosielateľa s označením REKLAMÁCIE . Takto označenú zásielku zašlite na adresu:

  interNETmania SK s.r.o. 
  Reklamačné oddelenie
  Námestie osloboditeľov 87/23
  031 01 Liptovský Mikuláš

   

  Upozornenie : Ak nebude zásielka riadne označená ako REKLAMÁCIA, môže dôjsť k jej zámene so zásielkami prázdnych náplní k ekologickej likvidácii a reklamačné konanie nebude zahájené
 • Akonáhle zásielku obdržíme, zašleme Vám Potvrdenie o prijatí reklamácie a zahájime reklamačné konanie

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Zakúpili ste omylom nevhodnú náplň do tlačiarne? Zakúpený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu však platí len pre spotrebiteľov. Pokiaľ pri nakupovaní uvádzate identifikačné číslo (takzvané IČ), dávate najavo, že zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a možnosť odstúpiť bez udania dôvodu sa na vás nevzťahuje.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom a vzhľadom na charakter predávaného sortimentu - náplne do tlačiarne - nie je možné tento druh tovaru vrátiť pokiaľ bol porušený ochranný obal toneru (tzv. airbag), toner bol použitý alebo vykazuje známky používania. V prípade, že spĺňate vyššie uvedené podmienky, priložte do zásielky s vráteným tovarom vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

Snažíme sa vám však vyjsť v ústrety a nájsť všetky možné spôsoby pre to, aby ste mohli tovar vrátiť aj v porušenom obale. Ak si prajete vrátiť originálny tovar s porušeným vonkajším obalom (vnútorný obal, tzv. airbag je neporušený), kontaktujte nás. Cez našich partnerov môžeme tovar vykúpiť za 30-70 % ceny. V takýchto prípadoch nás najprv kontaktujte.

Pri produktoch TOREX® ponúkame možnosť vrátenia tovaru do 14 dní aj s ďalšími garanciami a výhodami.

Dokumenty k stiahnutiu

 • Reklamačný formulár na reklamáciu originálneho tovaru DOC PDF
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy DOC PDF


Nemôžete nájsť správnu náplň, potrebujete poradiť?