Tlačiareň, alebo aj výstupné periférne zariadenia, je bežnou súčasťou počítačového hardvéru, ktorý je v dnešnej dobe hojne využívaný mnohými domácnosťami a kanceláriami, ale aj projekčnými štúdiami či marketingovými firmami. Hoci sa mnohí z nás v bežnom živote stretávajú s tlačiarňami deň čo deň, nie je veľa ľudí, ktorí by o nich vedeli viac ako to, že sa ich pomocou dajú preniesť slová a obrázky z elektronickej podoby na určité médium, ktorým je obyčajne papier.

V článku nižšie sa zameriame na stručnú históriu tlače a popis prvých tlačiarní od ich počiatkov až po súčasnosť.

Počiatky tlače

Pri zrode prvej tlačiarne stál anglický matematik Charles Babbage (1791-1871), prezývaný aj ako „otec počítačov“. V roku 1991 bol pomocou tímu vedcov z Londýnskeho vedeckého múzea zostrojený plne funkčný diferenčný stroj ao deväť rokov neskôr potom uzrela svetlo sveta aj tlačiareň. Oba vynálezy boli skonštruované podľa originálnych technických plánov tohto geniálneho vynálezcu, a tak sa podarilo dokázať, že prvú tlačiareň skutočne vynašiel práve Babbage.

Ďalším míľnikom sa stal rok 1964, kedy spoločnosť Seikosha zostrojila prvú tlačiareň v podobe, ako ju poznáme dnes. Táto bola pôvodne určená pre Olympijské hry v Tokiu, kde poskytovala usporiadateľom a novinárom rýchlo a prehľadne informácie z časomiery konkrétnych olympijských disciplín. Prvou tlačiarňou tohto typu bola EP-01, ktorá dala vzniknúť dcérskej spoločnosti Epson, radiacej sa k popredným svetovým výrobcom tlačiarní dodnes. Táto spoločnosť potom v roku 1968 predstavila prvú sériovo vyrábanú tlačiareň Electronic printer 101 (EP-101) ao desať rokov neskôr (v roku 1978) aj prvú deväťihličkovú tlačiareň.

Prvé tlačiarne

Reťazové a bubnové boli jedny z prvých, dnes už značne zastaraných tlačiarní, ktoré predchádzali tlačiarňam ihličkovým. Mechanizmus tlače reťazových tlačiarní bol založený na znakoch, umiestnených za sebou na pohybujúcom sa reťazi kolmo nad papierom, pod ktorým bola sada kladiviek, ktorá udrela proti reťazi presne vo chvíli, keď bol daný znak v správnej pozícii.

Veľmi podobne bola sada znakov umiestnená pri bubnových tlačiarňach na otočnom bubne, ktorý sa otáčal v rovnakom smere ako papier a vo vhodnej chvíli proti bubnu opäť udrelo kladivko, čím došlo k obtlačeniu daného znaku na papier.

Novodobá tlač

Hitom súčasnej doby sa bezpochyby stala 3D tlač, ktorá otvára nedozerné možnosti predovšetkým v oblasti priemyslu a technológií. Vďaka možnosti vytvoriť trojrozmerné modely, našiel uplatnenie aj v zdravotníctve, kde pomáha vytvoriť kĺbové náhrady, kosti či umelé chrupavkové tkanivá.

Čo sa klasickej tlače týka, dnešnej dobe dominujú predovšetkým LED tlačiarne, ktoré fungujú na podobnom princípe ako klasické laserové tlačiarne  s tým rozdielom, že na tlač využívajú LED diódy, namiesto laserového lúča. Prvá tlačiareň tohto typu bola uvedená na trh v roku 1989 firmou Casio.

Akým spôsobom sa bude tlač ďalej vyvíjať ich síce vo hviezdach, je však možné sledovať určitý trend, ktorému dominuje zmenšovanie zariadenia a zvyšovanie funkcií pri vysokej rýchlosti tlače. Dôležitou požiadavkou sú samozrejme aj nízke náklady na tlač, ktoré postupom času klesajú, a to predovšetkým vďaka možnosti využitia kvalitných alternatívnych produktov. Takými sú aj tonery TOREX®, ktoré predstavujú až 40% úsporu nákladov pri zachovaní bezchybnej kvality tlače.

CHCEM UŠETRIŤ TLAČOVÉ NÁKLADY