Veľa ľudí nemá tušenie, koľko zaujímavostí môže svet tlače ponúknuť. Určitú predstavu o tom, ako funguje tlačiareň, na čo slúžia tonery či akým spôsobom vytlačiť požadovaný dokument, má asi väčšina z nás. Avšak detailnejšie povedomie o niektorých základných pojmoch často zostáva laickej verejnosti skryté. Poďme si teda spoločne prejsť aspoň tie najdôležitejšie z nich.

Tlačiareň

Tlačiareň je jedna zo základných zložiek počítačového hardvéru a súčasť tzv. výstupného zariadenia. Jej hlavný význam spočíva v možnosti prenosu dát z elektronickej podoby uloženej v softvéri počítača na dané médium, ktorým je obyčajne určitý typ papiera.

Multifunkčná tlačiareň

Ako už názov napovedá, multifunkčná tlačiareň môže ponúknuť mnoho funkcií od tých základných, ktorými je napríklad možnosť tlače, skenovania či kopírovania dokumentov, cez fax, čítačku pamäťových kariet a PictBridge (tlač fotografií priamo z digitálneho fotoaparátu), až po pripojenie USB a Wi- Fi alebo technológiu NFC (rádiová bezdrôtová komunikácia).

Toner

Vnútri tonerovej kazety (cartridge) sa nachádza jemný rôznofarebný prášok, ktorý je pomocou selénového valca a laserového (prípadne LED diódového) lúča nanášaný na papier. Tento prach je tvorený predovšetkým plastovými mikro čiastočkami, železom a farebnými pigmentmi.

Originálna náplň do tlačiarne

Ako originálna sa považuje tonerová kazeta konkrétneho výrobcu, ktorý stojí aj za výrobou danej tlačiarne, pre ktorú je toner určený.

Originálna náplň do tlačiarne

Narozdiel od originálnych tonerov, tie alternatívne nevyrába výrobca len pre konkrétnu značku tlačiarne. Tento fakt však spomínaným produktom nijako neuberá na ich hodnote, ba práve naopak. V našej ponuke nájdete tonery TOREX®, ktoré ponúkajú rovnakú kvalitu aj výťažnosť, sú plne kompatibilné s vašou tlačiarňou a ako bonus navyše ušetria až 40% tlačových nákladov oproti originálnym výrobkom.

Farebná tlač

Ďalšou zo základných schopností mnohých tlačiarní je možnosť čiernobielej aj farebnej tlače.

Farebné zobrazenie zahŕňa dve možné metódy. Prvá z nich je RGB, ktorá využíva tri farby: červené (R – red), zelené (G – green) a modré (B – blue). Pomocou týchto farieb, v ich rôznej intenzite, môžeme získať širokú farebnú škálu, pričom zmiešaním všetkých troch typov dostaneme bielu farbu, naopak ich absenciou potom farbu čiernu.

Druhým prípadom farebného zobrazenia je metóda CMYK, využívajúca štyri základné farby: modrú (C – Cyan), purpurovú (M – Magenta), žltú (Y – Yellow) a čiernu (K – blacK/Key). Výsledný obraz opäť vzniká namiešaním spomínaných farieb rovnako, ako tomu bolo pri prvej popisovanej metóde.

Kvalita výtlačku

Kvalita a ostrosť výsledného obrazu závisí predovšetkým od počtu miniatúrnych bodov, ktorými je výtlačok tvorený. Udáva sa v tzv. jednotkách dpi (dots per inch alebo počet bodov na palec). Čím vyššia je hustota týchto bodov, tým je výsledný obraz kvalitnejší.

Obojstranná tlač

Častou požiadavkou, ktorú by tlačiareň mala spĺňať, je možnosť duálnej tlače. Ide o schopnosť tlačiarne automaticky tlačiť na obe strany papiera, a to buď naraz (duálna tlač) alebo stranu za stranou. V druhom spomínanom prípade sa jedná o tlač duplexnú (a teda časovo náročnejšiu).

ČIP tonerové kazety

Aby mohla tlačiareň s tonerom komunikovať, využíva elektronický čip, ktorý je pripevnený na plastovej kazete každého tonera.