Základné členenie atramentových tlačiarní určujeme podľa princípu nanášania atramentu na papier. Viete, v čom sa líšia tlačiarne s kontinuálnou atramentovou tlačou a tlačou „drop-on-demand”?

Kontinuálna atramentová tlač

Tlačiarne založené na tomto princípe tlače generujú nepretržitý prúd atramentu prostredníctvom mikroskopických kvapiek. Tie sú smerované v požadovanom množstve a príslušnej farbe na papier, zatiaľ čo zostávajúce nechcené kvapky atramentu sú dômyselným zberným systémom filtrované a odvádzané späť do zásobníka.

Výhodou kontinuálnej tlače je vysoká dosahovaná rýchlosť tlače a svoje uplatnenie nachádza najmä u profesionálnych rýchlotlačiarní a veľkoformátových tlačí. Všeobecne platí, že sa s týmto princípom tlače stretávame predovšetkým pri starších modeloch atramentových tlačiarní.

Tlač drop-on-demand

Súčasné požiadavky na efektivitu a úspornosť tlače oveľa lepšie spĺňa modernejší princíp tlače drop-on-demand. Jednotlivé kvapky atramentu totiž uvoľňuje zo zásobníka len v prípade, že sú potrebné . V závislosti na tom, akým spôsobom je atrament zo zásobníka vystreľovaný, rozlišujeme dva najpoužívanejšie technologické princípy.

Termálne tlačiarne

U týchto tlačiarní, niekedy tiež označovaných ako „bublinkové“, je tlačová hlava vybavená systémom trysiek s komorami a odporovými teliskami. Selektívnou aktiváciou teliesok dochádza k ohrevu atramentu v komore a následnému vystreleniu kvapky farby tryskou na papier. Následne sa komora opäť naplní atramentom a celý proces sa opakuje, pričom jeden cyklus je kratší ako milióntina sekundy.

Miernou nevýhodou tohto systému sú vysoké nároky na zloženie a kvalitu atramentu, aby bol zachovaný rovnaký odtieň farby aj napriek neustálemu striedaniu teploty.

Piezoelektrické tlačiarne

Zmenou elektrického prúdu sa zámerne vyvoláva deformácia piezoelektrického kryštálu , ktorý je súčasťou tlačovej hlavy tlačiarne. Zmenou tvaru kryštálu sa vytvára tlak potrebný na nanášanie atramentu na papier. Atrament je vystreľovaný obrovskou rýchlosťou ao presnosť a kvalitu tlače sa stará inteligentná riadiaca jednotka tlačiarne.

Výhodou je predovšetkým menšia náročnosť na zloženie a kvalitu atramentu oproti termálnej tlači.

V inom blogovom článku sme urobili porovnanie výhod atramentovej a laserovej tlačiarne podľa zamerania predpokladanej tlače.

Pripadajú vám technologické princípy atramentovej tlače zložité? Pre nákup náplní v našom e-shope vám postačí poznať model vašej tlačiarne . Ponúkané tonery a atramenty nájdete prehľadne usporiadané podľa značiek výrobcov tlačiarní a jednotlivých modelových radov. Správnu náplň vyberiete rýchlo a jednoducho.

Možno vás zaujíma aj princíp laserovej tlače, sledujte náš blog a najnovšie články! V prípade otázok a nejasností ohľadom výberu správnej náplne nás, prosím,