Na túto otázku by všetci používatelia tlačiarní radi počuli jednoznačnú odpoveď. Čo vlastne priniesol najnovší vývoj oboch technológií a sú rozdiely medzi laserovou a atramentovou tlačou markantné alebo sa postupne porovnávajú?

Naše rozhodovanie je ovplyvnené viacerými faktormi, najmä  účelom tlače a množstvom vytlačených stránok. Podľa toho by sme mali prihliadať na ďalšie dôležité vlastnosti tlačiarní, ktorými sú  rýchlosť a kvalita tlače . Rozmanité využitie tlačiarní, od jednoduchej čiernobielej tlače až po tlač profesionálnych fotografií, spája fakt, že významnú úlohu hrajú  tlačové náklady . Ako sú na tom s týmito parametrami obe technológie?

Kvalita na prvom mieste …

Profesionálny vzhľad tlačených fotografií a obrázkov, sýtych farieb a typického „lesku“ dosiahneme atramentovou technológiou s vysokým DPI, zvlášť keď použijeme špeciálny fotografický papier .

Úplne inak budeme posudzovať kvalitu tlače pri technických dokumentoch používaných napríklad v stavebníctve a strojárstve, kde je kladený dôraz na presnosť, ostrosť a precíznosť. V takýchto prípadoch víťazí laserová technológia, ktorá aj na obyčajných papieroch spĺňa požadovanú kvalitu a nedochádza k ľahkému „rozostrovaniu“ okrajov písma charakteristickému pre atramentovú tlač.

Väčšina z nás však tlačí bežné textové výstupy doplnené o jednoduché obrázky alebo grafy. Tu si nemusíme lámať hlavu, ktorú technológiu zvoliť, pretože súčasné moderné laserové aj atramentové tlačiarne dosahujú vysoký štandard s len nepatrnými rozdielmi v kvalite.

… ale na rýchlosti tlače tiež záleží

Princíp laserovej tlače je predurčený na zvládanie veľkého počtu dokumentov so zachovaním vysokej rýchlosti tlače. Tlačený obsah je laserovým lúčom prenášaný na fotocitlivý valec a na ožiarených miestach sa uchytí toner, ktorý sa tepelne fixuje na papier. Všetko prebieha veľmi rýchlo bez ohľadu na náročnosť tlačeného dokumentu.

Atramentové tlačiarne síce dosahujú pri vstrekovaní kvapiek atramentu rýchlosť až 100 km/h, ale princíp postupného pohybu tlačovej hlavy po celej šírke papiera ich, v porovnaní s laserovou tlačou, diskvalifikuje.

Koľko to bude stáť?

Donedávna platilo zaužívané klišé „drahej“ laserovej tlače, najmä vychádzajúce z obstarávacích nákladov laserových tlačiarní. Naozaj platí, že atramentovú tlačiareň zaobstaráme lacnejšie, ale pri vyhodnotení tlačových nákladov musíme prihliadať na ceny a kapacity používaných náplní.

Atramentové náplne majú časovo obmedzenú životnosť a na zachovanie vysokej kvality sa používajú menšie kapacity náplní. S tým je spojená ich častejšia výmena a atramentová tlač sa tým môže predražiť v porovnaní s tonermi do laserových tlačiarní, ktoré dosahujú spravidla vyššie kapacity tlače dokumentov pri bežnom 5% pokrytí papiera.

Atraktívnou možnosťou zníženia tlačových nákladov laserových tlačiarní je používanie kvalitných alternatívnych tonerov. Vysoký podiel úspor (až 40% tlačových nákladov) bez straty kvality prinášajú tonery TOREX®.

A aký je záver?

Pre príležitostnú tlač s využitím čiernobielej i farebnej tlače je výhodnejšia atramentová technológia. Pri novších modeloch atramentových tlačiarní už výrobcovia čiastočne eliminujú zasychanie atramentu a prípadné upchávanie trysiek a tlačové náklady sú primerané účelu využitia.

Pre tlač fotografií vo vysokej kvalite taktiež víťazia atramentové technológie tlače, najmä termosublimačné modely tlačiarní.

Akonáhle od tlačiarne očakávame veľké objemy tlačených dokumentov s dôrazom na rýchlosť tlače, oceníme laserovú technológiu, ktorá tieto nároky spĺňa pri zachovaní minimálnych prevádzkových nákladov. Laserové alebo LED tlačiarne lepšie zvládajú vyššiu záťaž a preto sa častejšie používajú v kanceláriách firiem, kde vyššia obstarávacia cena tlačiarne nie je prekážkou.

Aktívnejší používatelia potrebujú na svoju prácu alebo študijné účely nielen tlačiť, ale aj kopírovať a skenovať dokumenty. V záujme úspory nákladov a priestoru na pracovnej ploche sa na tieto účely ponúkajú multifunkčné tlačiarne ponúkajúce obe tlačové technológie. Pre správnu voľbu technológie či konkrétneho modelu je nutné zohľadniť očakávaný účel využitia a finančné možnosti.

Vaše rozhodovanie pri výbere novej tlačiarne sme sa pokúsili uľahčiť popisom ďalších parametrov ovplyvňujúcich konečnú spokojnosť s jej prevádzkovaním.